Ontwerp de universiteit van de 21ste eeuwDeze website is opgezet om de resultaten te tonen van zelfstandig onderzoeker Frans de Vlieger naar de werking van de menselijke psyche.


2 toestanden van de psyche - 2 manieren van leren

De belangrijkste vinding van dit onderzoek is dat de menselijke psyche in twee verschillende toestanden kan zijn waarin we op verschillende manieren leren en ook dat we tussen deze leerstanden kunnen schakelen.


Leren op het volgende niveau

Als we bewust kunnen schakelen tussen deze twee leerstanden van onze psyche, bereiken we een volgend niveau van leren dat al op verschillende manieren beschreven is, namelijk:
  • Van lineair leren naar transformatief leren
  • Van leren vanuit het egocentrische perspectief naar leren vanuit het perspectief van het 'geheel'
  • Van leren van buitenaf naar leren van binnenuit
  • Van competentiegericht leren naar duurzaamheidsgericht leren


Misschien het antwoord op de uitdagingen in deze wereld

Voor de uitdagingen waar we in deze wereld vandaag voor staan, zullen we op een ander niveau moeten leren om tot echte oplossingen te komen. Het is een andere manier van leren vergeleken met wat we gewend zijn, want dat zal ons alleen meer brengen van wat we al hebben. Het omvat niet het opnemen van bestaande kennis en theorieën. Het is iets leren dat nog niet bestaat en in wezen onvoorstelbaar is. En toch ervaren de meesten van ons dit elke dag! Het is de manier waarop we een geweldig idee krijgen als we onder de douche staan dat niet lukt door er dagenlang intensief over na te denken. Of de manier waarop kinderen op de evenwichtsbalk 'spelend' nieuwe trucjes leren uit het niets met een energie die van binnenuit komt. We hebben allemaal wel ergens in ons leven deze manier van leren ervaren. Hoe we onszelf intentioneel in zo’n toestand van leren brengen, werd lang beschouwd als de heilige graal, maar met de ontwikkeling van de tool op deze website zou dit werkelijkheid kunnen worden.


Tool voor Next Level Learning

Inzichten uit het bovengenoemde onderzoek hebben geleid tot de ontwikkeling van een tool waarmee we niet alleen de twee leerstanden kunnen begrijpen maar ook kunnen herkennen en er bewust tussen kunnen schakelen. Het doorlopen van de tool kost slechts 15 minuten. Het is vrij beschikbaar op deze website. De tool bestaat uit twee animaties en nadat je deze hebt gedaan kun je beginnen met leren op het volgende niveau. Feedback zal worden gebruikt om de tool verder te verbeteren.


Naar de universiteit van de 21ste eeuw

Als we bewust kunnen schakelen tussen de leerstanden komt een groot aantal mogelijkheden en een breed scala van toepassingen in zicht. Een voorbeeld hiervan is hoe spanningen en conflicten in deze wereld met Next Level Learning zouden kunnen oplossen, zoals op het eind van de tool wordt beschreven. Het universitair onderwijs lijkt de meest veelbelovende plek om te beginnen met Next Level Learning en het sluit daarmee in veel opzichten aan bij de mondiale beweging 'Reinvent the 21st century university'.

Vragen en reacties zijn van harte welkom, zie contactpagina.