Naar een vrij en bezield levenVanuit een natuurkundig perspectief blijkt de werkelijkheid anders te zijn dan we met onze psyche zien. Dit heeft grote consequenties voor ons leven en veroorzaakt veel onnodige spanning en conflicten, zoals blijkt uit mijn onderzoek dat ik (Frans de Vlieger) tussen 2009 en 2016 heb gedaan. Daaruit blijkt ook dat we de werkelijkheid niet alleen niet goed zien, maar dat we deze ook niet goed kunnen zien. Onze psyche kan zich niet voorstellen, en daarmee niet begrijpen, hoe de werkelijkheid afwijkt van wat we denken te zien. Wat er nodig blijkt te zijn om het wel te zien is een perspectiefwisseling en die heb ik tot leven gebracht in een animatie.


Een nieuw perspectief


Dat de werkelijkheid anders is dan we denken heeft zoals gezegd grote consequenties voor ons leven en veroorzaakt niet alleen veel onnodige spanning en conflicten maar voorkomt ook dat we ons vrij voelen en bezieling ervaren. Ik ben daarom mijn onderzoek gaan richten op de vraag wat er nodig is voor een mens om zich in ieder moment van het leven bewust te kunnen worden van wat er werkelijk (aan de hand) is. Het antwoord bleek simpel, we hebben het te begrijpen vanuit een nieuw perspectief! Ook daarover heb ik een animatie gemaakt.


Wat er nodig is voor bewustwording


Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn. Iedereen komt in de spanning terecht in de perspectiefwisseling, want de werkelijkheid die wordt gezien wringt met het oude perspectief. En zoals blijkt uit de natuurkundige beschouwing probeert de psyche te voorkomen dat het nieuwe perspectief zichtbaar wordt, of probeert het als het al wordt gezien uit het geheugen te verwijderen. We zien dit soms bij onze partner of naaste collega’s die vaak tot hetzelfde inzicht kunnen komen en het ook de volgende keer weer helemaal kwijt lijken te zijn.


De clou tot bewustwording

Door het bovenstaande fenomeen is de perspectiefwisseling in een bijeenkomst vrijwel niet bij te brengen of als dat al lukt te zorgen dat het beklijft. Uiteindelijk blijkt de animatie ‘wat er nodig is voor bewustwording’ een uitkomst want die kun je herhalen op elk ogenblik waarop je dat wil en zo kun je achter je computerscherm rustig je spanning onder ogen zien en door de animatie heen bewegen. En je zult zien, dat hoe vaker je hem doorloopt hoe meer je gaat zien van de werkelijkheid en hoe minder spanning er optreedt.

Lees meer over praktisch met bewustwording aan de slag te gaan of met bijeenkomsten vrij de wereld in te gaan.